Árees de Pràctica

En LAVENIA Abogados de Família som experts en dret de família, protecció de la infància i defensa de la dona. En el nostre despatx podrà trobar també tots els serveis que abasten les diferents branques del dret. Si necessita els serveis d’un advocat eficaç i professional, no dubte a contactar amb nosaltres. Li oferim un servei personalitzat, confidencial i àgil. Comptem amb prestigiosos col•laboradors amb àmplia experiència que solucionaran els seus problemes, molt especialment quant a:

 • Dret de successions
 •  Defensa i protecció de drets lingüístics.
 •  Contractes: Redacció i revisió de tot tipus de documents de compra-venda, lísing, rènting, lloguer, arrendament, permutes, desnonaments, traspassos, etc.
 •  Reclamacions de quantitat. Impagaments i deutes. Morositat. Embargaments.
 •  Propietat Intel•lectual: Drets, indemnitzacions, quantitats.
 •  Accidents de trànsit.
 •  Processos de Responsabilitat Civil, Contractual i Extracontractual. Indemnitzacions.
 •  Dret Bancari: Interposició d’accions judicials contra entitats financeres per participacions preferents i/o obligacions subordinades, clàusules sostre (swap), etc.
 •  Penal econòmic: Administració deslleial, insolvències punibles, estafa, apropiació indeguda, etc.
 •  Dret sanitari: Errors i negligències mèdiques, defensa de personal sanitari, responsabilitat civil i hospitalària, etc.
 •  Dret Administratiu: Tramitació d’expedients davant l’administració, recursos administratius, responsabilitat patrimonial per danys causats per l’administració, etc.

Mediació

Sempre que és possible intentem conciliar i negociar els assumptes a fi d’arribar a acords que puguen beneficiar al màxim a totes les parts del conflicte.

A més, en aquells casos en els que resulta aconsellable, oferim servei de mediació, un mètode de resolució de conflictes a través del qual les parts podran aconseguir acords per si mateixos amb l’ajuda dels nostres professionals, que actuaran de forma totalment imparcial, ajudant-los a canalitzar una comunicació fluida i respectuosa.

Especialitats

Dret de Família
 •  Separacions, divorcis, nul·litat i mesures de fills matrimonials o extramatromonials.
  •  Custòdia individual vs custòdia compartida segons les circumstàncies i necessitats dels nostres clients i els seus fills.
  •  Règim de visites o relacions i comunicació amb el progenitor no custodi
  •  Pensió d’aliments o despeses ordinàries i extraordinàries
  •  Pensió compensatòria
  •  Compensació de l’article 1.348 CC per als casos de matrimonis amb separació de bens en els que un té ingressos i patromoni l’ altre no per haberse dedicat a atendre la casa i la familia.
  •  Atribució de l’ús de la vivenda i, si és procedent, compensació.
 • Sol•licitud de Mesures Urgents de guarda i custòdia.
 •  Expedients de jurisdicció voluntària per canvis de col•legi o de residència
 •  Modificació de mesures acordades mitjançant sentència anterior.
 •  Execució per impagament de pensió d’aliments, pensió compensatòria, impagament de préstec hipotecari, IBI, despeses extraordinàries, incompliment de visites, etc.
 •  Liquidació de societat de guanys, extinció de comunitat de béns, accions de divisió de cosa comuna.
 •  Reclamació de paternitat i drets inherents a aquesta.
 •  Redacció de capitulacions matrimonials.
 •  Preparació de liquidació de societat de guanys notarial.
Protecció de la Infància
 • Atenem i assistim els nostres clients per a ajudar-los a afrontar i defensar tot el relacionat a la protecció defensa dels menors i incapaços.
  •  Tutela, guarda, curatela, filiació i emancipació
  •  Acolliment familiar i adopcions
  •  Segrest paternofilial
  •  Maltractament familiar.
  •  Abandó
  •  Abusos i agressions
  •  Assetjament escolar
  •  Dret Internacional Privat.
Defensa de la Dona

En Pla Silvestre Advocats de Família estem compromesos amb la lluita per la igualtat. Som conscients de la importància de les institucions públiques i de la societat en el seu conjunt, en la consecució de l’efectiva igualtat entre hòmens i dones.

Hi ha molt camí recorregut, no obstant això, a dia de hui, segueixen sent molts els problemes als quals les dones ens enfrontem, i segueixen sent moltes les desigualtats existents que hem d’eradicar (disparitat de salaris, major càrrega en l´atenció de la família, discriminació per maternitat, pocs llocs de direcció …).

A això, cal sumar el major problema de tots. El terrorisme masclista i les agressions i abusos contra les dones.

NO ESTÀS SOLA

En En LAVENIA Abogados de Família volem i podem ajudar-te. Et garantim total seguretat, confidencialitat, suport i professionalitat.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
error: Content is protected !!